Het gedachtegoed arbeidsvreugde

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Intrinsieke motivatie aanboren voor concrete acties.

Hoe krijg je duurzame inzetbaarheid en vitaliteit echt op gang 

Werken aan je persoonlijke succes op lange termijn komt vaak moeilijk op gang. Wat vaak nog wél goed lukt zijn projecten en activiteiten, die zich richten op gezondheid: meer bewegen, goed eten en dergelijke. Dat is een mooie basis voor de toekomst maar meestal niet voldoende als voorbereiding op de steeds veranderende eisen die het werk stelt.

Met het gedachtegoed arbeidsvreugde lukt het bij veel medewerkers wél om te reflecteren op de toekomst en de intrinsieke motivatie aan te boren om zich daarop voor te bereiden.

Hoe het werkt

We beginnen met het domein van vitaliteit uit te breiden tot álle bronnen. Het gaat niet alleen om Fysiek welbevinden (kan ik het op langere termijn volhouden?) of Goede prestaties (kan ik in de toekomst blijven voldoen aan de functie-eisen?). Ook op de andere bronnen moet je in de toekomst vitaal blijven. Je kunt denken aan Van betekenis zijn: hoe blijf ik er toe doen voor onze klanten? Of Groei: hoe houd ik plezier in het leren en het vernieuwen van mijn werk? Of Werken met hart en ziel: hoe houd ik het vlammetje van mijn intrinsieke motivatie brandend?

Naast de persoonlijke beleving staan we stil bij het organisatieperspectief: hoe ontwikkelt de organisatie zich in de toekomst en wat betekent dat voor de inhoud van het werk? Dit is vaak onduidelijk voor mensen. Als je niet goed weet waar je naartoe gaat, hoe kun je je dan goed voorbereiden op de toekomst? Deelnemers gaan op zoek naar aantrekkelijke elementen in de toekomst.

Wat past er goed bij mijn persoonlijke ambities. Zo gaan we weer op zoek naar een productieve verbinding tussen het individueel perspectief en het organisatieperspectief.

De aanpak is actiegericht: wat ga je in de komende maanden doen en welke ondersteuning heb je nodig?

Effecten van de aanpak

Het verbreden van het domein naar álle bronnen maakt werken aan duurzame inzetbaarheid leuk en inspirerend. Je kunt uit een veel breder repertoire aan doelen en acties kiezen. Iets doen wat je persoonlijk motiveert.

Door de verbinding tussen de eigen werkbeleving en de ontwikkeling van de organisatie te maken, krijgt duurzame inzetbaarheid meer betekenis. De urgentie om iets te doen, neemt toe. De acties kiezen medewerkers zodanig dat ze op korte termijn iets gaan ondernemen. Zo kunnen ze al snel in hun werk de effecten van duurzame inzetbaarheid ervaren. Dit versterkt de motivatie om er mee door te gaan.

Vragen van klanten

  • We zoeken een nieuwe impuls voor duurzame inzetbaarheid.
  • We werken al met de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Kunnen we die ook inzetten voor ons vitaliteitsbeleid?
  • Medewerkers zijn een beetje uitgekeken op duurzame inzetbaarheid. We hebben veel gedaan op het gebied van bewegen, gezond eten en dergelijke. Wat kunnen we nog meer doen?