Het gedachtegoed arbeidsvreugde

Medewerkersonderzoek (modern MTO)

Zorgen voor gemotiveerde mensen die zich gehoord voelen en bijdragen aan het succes van de organisatie.

Inspiratiesessie op vrijdag 8 november 2024 van 9.30 - 10.30uur
meer info over de inspiratiesessie? Klik hier 

Verantwoordelijkheid nemen voor ‘werken met plezier en goed presteren’

Veel organisaties investeren flink in de tevredenheid van medewerkers. Volgens ons is dit alleen zinvol als medewerkers daar goede prestaties tegenover stellen. Het gaat ons om zowel ‘werken met plezier’ als ‘goed presteren’. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij een uitgekiend alternatief ontwikkeld voor het klassieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). 

Hoe werkt het

In onze aanpak leren teams de taal van de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Vervolgens meten de medewerkers zelf hun arbeidsvreugde met een scorekaart (of vooraf met een digitale vragenlijst), maken een analyse van de teamscores en formuleren ze acties. Door de scorekaart in de workshops te laten invullen komt de respons boven 90% te liggen. Met deze hoge respons maken we duidelijke en representatieve  rapportages op alle niveaus in de organisatie.

Vragenlijst arbeidsvreugde

Na de bijeenkomst zijn de medewerkers gemotiveerd om de acties in hun (dagelijkse) werk daadwerkelijk uit te voeren. Metingen bij een groot aantal organisaties laten zien dat binnen twee maanden circa 80% van alle acties zijn gestart of afgerond. Dit geeft alle betrokkenen een ‘succeservaring’, die heel motiverend is. Het zorgt er voor dat medewerkers vaker in actie gaan komen en verantwoordelijkheid voor hun werk nemen.

Zo blijkt deze aanpak in de praktijk effectiever te zijn dan veel bestaande methodes. Tientallen organisaties gingen je voor.

De inrichting van het project kun je zelf vormgeven. Voor de meting van de arbeidsvreugde kun je kiezen voor een scorekaart, maar ook voor een wetenschappelijk gefundeerde vragenlijst die via internet ingevuld kan worden. Eigen vragen kun je aan het onderzoek toevoegen. Voor de interne rapportages over de scores en acties kun je kiezen uit verschillende varianten.

Scorekaart

Wij voeren het onderzoek graag voor je uit. Daarnaast is het een optie om eigen medewerkers op te leiden en het project zelfstandig uit te voeren. Zo kun je alle relevante kennis en ervaring binnen halen en verankeren in de organisatie. Op basis daarvan kun je het gedachtegoed arbeidsvreugde ook toepassen voor bijvoorbeeld jaargesprekken, veranderprocessen en de aanpak van werkdruk.

Effecten van de aanpak

De actiegerichte aanpak zorgt voor succeservaringen en daadwerkelijke veranderingen. Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor ‘werken met plezier en goed presteren’. 

De compacte rapportages zijn gebaseerd op een hoge respons en geven concrete handvatten voor acties op organisatieniveau. Daarmee kan het management een positieve en geloofwaardige bijdrage leveren aan het proces van verbetering.

Het is leuk om te doen en geeft een positieve sfeer in de organisatie. Wanneer eigen mensen de workshops begeleiden is het voor medewerkers laagdrempelig om mee te doen. Bovendien houdt dit de kosten laag. 

Op terreinen als werkdruk, vitaliteit, groei en gespreksvoering kun je op vrij eenvoudige wijze successen boeken door het gedachtegoed arbeidsvreugde binnen te halen.

Wetenschappelijk onderzoek

Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam heb ik onderzoek gedaan. Daaruit is een set criteria gekomen voor het succesvol uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Uit longitudinaal onderzoek (metingen vlak vóór een workshop, direct na een workshop en 8 weken na een workshop) blijkt dat snelheid heel belangrijk is. Binnen zes tot acht weken moeten effecten van de aanpak voor medewerkers voelbaar zijn. Als het langer duurt dan zakt de motivatie weg en leiden de verbeteringen niet gemakkelijk meer tot succeservaringen. 

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat medewerkers ná een workshop veel nauwkeuriger hun werkbeleving kunnen verwoorden dan vlak vóór een workshop. De zeven bronnen van arbeidsvreugde vergroten het bewustzijn over leuke aspecten van het werk.

Vragen van klanten

  • We lopen vast met ons huidige onderzoek naar tevredenheid van medewerkers: lage respons, weinig follow up. Heb je een oplossing?
  • Hoe kunnen we de thema’s aanpakken die uit het MTO komen? 
  • We zoeken een moderne aanpak voor ‘boeien en binden’ van medewerkers.
  • We willen dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid nemen.
  • We zijn op zoek naar een eenvoudige vorm van permanente meting van de tevredenheid van medewerkers.