Het gedachtegoed arbeidsvreugde

Motivatie versterken en verloop terugbrengen

Mensen langer binden aan je organisatie.

Hoe maak je de ‘employee journey’ blijvend aantrekkelijk

Het HR-beleid van veel organisaties richt zich op de beleving van medewerkers: wat maken ze mee tijdens hun ‘reis in de organisatie’. Tijdens die reis zijn er belangrijke momenten: introductie bij indiensttreding, jaargesprekken, promotie binnen de functie, overstap naar een andere functie, reorganisatie en dergelijke. Bij elk van deze momenten is een afstemming tussen de persoonlijke drijfveren en de belangen van de organisatie van groot belang. Hiervoor kunnen medewerkers de zeven bronnen van arbeidsvreugde gebruiken om hun beleving en verlangens onder woorden te brengen. Zo kunnen ze ruimte maken voor hun intrinsieke motivatie én blijven bijdragen aan het succes van de organisatie.

De belangrijkste reden voor mensen om een andere baan te zoeken is al jarenlang een ‘slechte werksfeer’. Het onderhouden van een goede werksfeer is dus cruciaal voor het behouden van talentvolle mensen. Het gedachtegoed arbeidsvreugde is bij uitstek geschikt voor het werken aan een inspirerende werksfeer.

Hoe het werkt

De situaties waarin de teams en individuele medewerkers de bronnen van arbeidsvreugde inzetten zijn heel verschillend. Het loopt uiteen van een individueel loopbaangesprek tot een team dat de interne spanningen wil bespreken. Het komt er op aan om op het juiste moment de schikte instrumenten in te zetten. Dit lukt vaak wanneer je één of meer mensen binnen de organisatie laat opleiden tot Zeven Bronnen Coach. Link naar opleidingen voor meer info. Deze coaches gemakkelijke te benaderen. Ze beschikken over alle materialen en kunnen medewerkers en teams ondersteunen bij de toepassing daarvan.

Over het algemeen is er specifieke aanleiding om medewerkers kennis te laten maken met het gedachtegoed arbeidsvreugde. Dat kan zijn een medewerkersonderzoek, een programma gericht op ‘een plezierige werkdruk’, het verbeteren van jaargesprekken en dergelijke. Op basis van deze ervaring weten ze beter wanneer ze de interne of externe coaches moeten benaderen voor hulp.

Download het artikel 'Geef je eigen Employee Experience vorm'

Effecten van de aanpak

De werkvormen zijn vaak licht en plezierig. Ze versterken een positieve sfeer. Bij problemen maken ze het bespreken daarvan laagdrempelig. 

Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun goede functioneren en de sfeer in het team. De actiegerichtheid van de werkvormen zorgt voor succeservaringen. Dit versterkt de motivatie om te blijven werken met de bronnen van arbeidsvreugde.

Vragen van klanten

  • Hoe kunnen we er voor zorgen dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ‘employee journey’?
  • We staan voor een belangrijke reorganisatie. Hoe houden we het verloop onder talentvolle medewerkers in de hand?
  • Een team draait niet goed. Hoe verbeteren we de onderlinge samenwerking?