Het gedachtegoed arbeidsvreugde

Veranderprocessen soepeler laten verlopen

De gewenste verandering echt laten landen bij alle betrokkenen.

Beleving is een dominant fenomeen bij veranderen

Met de taal van de zeven bronnen kunnen medewerkers heel nauwkeurig communiceren over hun beleving. Ze kunnen beter onder woorden brengen hoe ze de gewenste toekomst ervaren: wat is aantrekkelijk en wat niet. Op basis hiervan kunnen alle betrokkenen ontdekken wat de ‘op te lossen’ thema’s zijn in dit veranderingsproces. Deze thema’s kunnen zowel de aanpak van individuele kwesties omvatten als het aanpakken van bijvoorbeeld werkprocessen. 

Hoe werkt het

Op een bijeenkomst met de medewerkers wordt de situatie geschetst alsof de verandering al heeft plaatsgevonden. Met smart targets en beelden krijgen ze inzicht in de vraag: hoe is het om in de gewenste toekomst te werken. Volgens brengen ze voor zichzelf in kaart met de zeven bronnen van arbeidsvreugde: wat zijn voor mij minpunten en wat zijn pluspunten. De kracht van de bronnen is dat medewerkers méér aspecten afwegen en bovendien vrijwel altijd méér pluspunten ontdekken dan ze dachten. Deze individuele analyse kan iedereen na de bijeenkomst met de eigen leidinggevende bespreken. In dit gesprek staat centraal wat de medewerker nodig heeft om in de toekomst te floreren en wat deze gaat bijdragen aan het succes van het veranderproces.

In de bijeenkomst delen groepjes medewerkers hun analyse en kiezen ze enkele onderwerpen die ze als team willen aanpakken. Zo eindigt de bijeenkomst met enkele concrete teamacties en actie-eigenaren. De follow up is er op gericht binnen zes weken effecten te ervaren van de uitgevoerde acties.

Effecten van de aanpak

Medewerkers krijgen meer inzicht in de gewenste toekomst en hebben een grotere bereidheid om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. De individuele doelen en die van de organisatie komen meer op één lijn. Het sociale proces van de verandering gaat snel. Mensen gaan sneller het gesprek aan als ze niet mee kunnen of willen in de verandering. Voorstanders van de verandering nemen meer verantwoordelijkheid en melden zich aan voor de gekozen acties.

Vragen van klanten

  • We gaan nieuwe software implementeren. Hoe zorgen we er voor dat medewerkers zich daar verantwoordelijk voor voelen?
  • We hebben veel verantwoordelijkheden in de teams neergelegd. Hoe zorgen we voor een goede balans tussen werken met plezier en goed presteren.
  • We willen een resultaatgerichte cultuur in onze organisatie.
  • Vanwege de nieuwbouw moet onze onderhoudsafdeling over twee jaar heel anders gaan werken. Hoe houden we de huidige gebouwen in goede staat en hoe zorgen we er voor dat de medewerkers zin hebben in de verandering? 
  • We passen de LEAN-methode toe. Hoe zorgen we er voor dat alle goede voorstellen ook daadwerkelijk worden ingevoerd en mensen er zin in hebben om op een nieuwe manier te gaan werken.