Het gedachtegoed levensvreugde

Een mooie ‘oude dag’

Goed tot je recht komen in de ouderenzorg.

Arbeidsvreugde voor de medewerkers en levensvreugde voor de bewoners

In de ouderenzorg heeft de kwaliteit van leven van de bewoners een hoge prioriteit. Met het gedachtegoed levensvreugde kun je de beleving van de bewoners goed onder woorden brengen. Dat geeft praktische aanknopingspunten voor het scheppen van levensvreugde. De effecten van de aanpak zijn nog groter wanneer de medewerkers eerst zelf werken met de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Ze weten dan uit eigen ervaring hoe het werkt. Daardoor kunnen ze op een heel natuurlijke manier het gedachtegoed levensvreugde voor elke bewoner op een passende manier inzetten.

Hoe het werkt

De medewerkers nemen eerst deel aan workshops arbeidsvreugde. Ze ontdekken de bronnen in hun werk komen in actie voor ‘werken met plezier en goed presteren’. Ze ervaren aan den lijve wat het betekent om zelf initiatief te moeten nemen en wat de opbrengsten zijn als je elkaar beter begrijpt en met meer plezier kunt werken.
Vervolgens maken ze kennis met de zeven bronnen van levensvreugde en leren hoe je die voor bewoners in beeld kunt brengen: korte gesprekjes met de bewoner, overleg met de familie, uitwisseling van ervaringen met collega’s. De uitkomsten krijgen een plek in de zorgleefplannen.

Bij de intake van nieuwe bewoners gebruiken de medewerkers een checklist die ze aan de hand van de bronnen hebben ontwikkeld. Kern van het gesprek is: uw levensvreugde staat centraal in ons werk. Waar geniet u van, wat heeft u daarvoor nodig en wat kunnen we voor u betekenen.

Om het bovenstaande goed te doen is in veel gevallen aanvullende opleiding op het gebied van gespreksvoering nodig. Dit kan zowel in het werkoverleg als in trainingen.
Levensvreugde is ook inzetbaar zonder dat het onderdeel is van het formele beleid. Laagdrempelige werkvormen zijn direct toepasbaar zoals in het onderstaande voorbeeld van het wijkcentrum. 

Resultaten 

Bewoners hoeven zich niet te verdiepen in het gedachtegoed levensvreugde. De medewerkers hebben geleerd om door de bril van de zeven bronnen te kijken. Sommigen hebben ‘zeven-bronnen-oren’ ontwikkeld en kunnen goed luisteren naar de behoeften achter de uitspraken van bewoners en familieleden. De aanpak is gericht op het invullen van persoonlijke behoeften van de bewoners en het scheppen van verbindingen binnen de woongemeenschap en daarbuiten.

Er zijn natuurlijk altijd medewerkers, die het moeilijk vinden. Anderen pakken het gemakkelijk op. Van de laatste groep is de arbeidsvreugde aanstekelijk voor de bewoners en de collega’s. De levensvreugde van de bewoners inspireert de medewerkers. Zo kun je stap voor stap het gedachtegoed voor iedereen toegankelijk maken.