Het gedachtegoed levensvreugde

Leervreugde in het onderwijs

Floreren in de klas en een studie kiezen die bij je past.

Wanneer is leren voor mij leuk?

In het onderwijs zijn veel organisaties bezig met de vraag wat leerlingen en studenten motiveert. Sterker nog, zij zijn zelf ook bezig met die vraag. Met het gedachtegoed levensvreugde beschikken ze over een praktisch instrumentarium om ieders persoonlijke motivatie te ontdekken en daar aan te werken.

Hoe het werkt

Voor het onderwijs zijn de bronnen van levensvreugde omgezet naar de zeven bronnen van leervreugde. Deze zijn heel herkenbaar voor leerlingen. Ze kunnen er hun beleving en hun voorkeuren op school goed mee onder woorden brengen. Zo kunnen ze aan anderen aangeven wat ze nodig hebben om te floreren op school en daar ook acties aan verbinden.
Door de individuele beleving om te zetten in een groepsbeleving kunnen er ook gezamenlijke acties worden gekozen. Zo werken groepen heel praktisch aan meer plezier op school en betere resultaten.

Resultaten

Er zijn enkele ervaringen met de toepassing van de zeven bronnen van leervreugde. Een belangrijk resultaat is dat de leerlingen zich gehoord voelen én dat ze acties op zich nemen.

Bij het nadenken over een vervolgopleiding geven de bronnen een heel nieuwe invalshoek. Je staat hiermee niet alleen stil bij zaken zoals moeilijkheidsgraad, soorten beroepen, kansen op de arbeidsmarkt, maar ook bij de persoonlijke voorkeuren voor de leeromgeving en de manier van lesgeven.