Het gedachtegoed levensvreugde

Vreugde in pensioneren (VIP)

Na het stoppen met werken ga je zorgen voor een goed leven.

Reflecteren met de bronnen van levensvreugde bij belangrijke veranderingen in je leven

Met pensioen gaan zorgt voor veel veranderingen in je leven. Je zult veel dingen opnieuw moeten invullen. Met de zeven bronnen van levensvreugde kun je reflecteren op veel verschillende aspecten van je leven. Een groot scala aan onderwerpen passeert de revue. Je kunt voor jezelf een aantrekkelijk beeld van je toekomst scheppen: ‘leven met plezier in verbondenheid’. De bronnen maken het gemakkelijker om er met anderen over te praten.

Hoe het werkt

Je kunt een vreugdecoach inschakelen om in kaart te brengen wat je gaat missen als je niet meer werkt en wat je zeker wilt blijven doen. Samen maak je een aantrekkelijk beeld van de toekomst waarbij de zeven bronnen van levensvreugde voor jou lekker stromen.

Er zijn ook meerdaagse trainingen om je voor te bereiden op je pensioen. Trainers die de opleiding ‘levensvreugde-coach’ hebben gevolgd, nemen een onderdeel levensvreugde in het programma op. De deelnemers kijken aan de hand van de bronnen terug op hun werkzaam leven. De vraag is: wat wil je uit het verleden meenemen naar de toekomst? Daarna vormen de deelnemers aan de hand van de bronnen zich een beeld van hun leven in de komende jaren.

Tijdens de training gaan ze ook aan de slag met de vreugdeversterkers: hoe kan ik die ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de versterker: het verbinden van mijn individuele perspectief met dat van mijn omgeving. Een belangrijk onderdeel van die omgeving is de partner die in  veel gevallen ook deelneemt aan de training. Nadat beiden hun toekomstbeeld hebben uitgewerkt kunnen ze deze uitwisselen en bespreken. Hoe gaan we dat combineren? Ook andere betrokkenen in de omgeving kunnen ze bespreken: de kinderen en kleinkinderen, de kerk, de buurt, de verenigingen waar ze lid van zijn of willen worden.

Effecten van de aanpak

Veel mensen ontdekken rond hun afscheid de schoonheid van ‘werken’. Ze worden zich er van bewust dat werken structuur geeft aan je dagen, weken en jaren, dat werken zorgt voor contacten met andere mensen, dat ze ‘van betekenis zijn’ door hun werk. Al deze elementen zullen ze opnieuw moeten vormgeven als het betaalde werk ophoudt. De zeven bronnen van levensvreugde bieden een raamwerk waarin al deze elementen voorkomen. Het is een rijk overzicht van elementen die je kunt invullen voor een vreugdevol leven. 
Het is leuk om met de bronnen te werken. Je kunt op een positieve en speelse manier nadenken over het vormgeven van je leven na het stoppen met betaald werk.

Overigens bieden de bronnen ook aanknopingspunten voor het onder woorden brengen van verlies: wat je mist nu je niet meer werkt. Dit kan behulpzaam zijn om de eenzaamheid en depressieve gevoelens bespreekbaar te maken en aan te pakken.