Ontdek je persoonlijke missie

In één zin vat je samen wat voor jou betekenis vol is je leven. Het is een kompas dat focus en richting geeft aan jouw ontwikkeling. Jouw missie werk je uit in een heel concrete visie op de toekomst: hoe zien de verschillende aspecten van mijn leven er uit als ik een aantal jaren mijn missie leef?

Het concept, Jouw missie, is de sleutel voor het ontdekken van je persoonlijke missie, je levensopdracht. Het is een praktisch instrument dat inzicht geeft in jezelf, je kracht, je talenten en hoe deze aan te wenden voor persoonlijke groei. Het geeft een stevige basis voor heldere keuzes op alle levensterreinen zoals relaties, gezondheid, werk, wonen, spiritualiteit, vrije tijd.

Jouw missie bestaat uit één zin die je stap voor stap ontdekt. Jouw visie is een uitgebreide beschrijving van alle levensterreinen zoals die er uit zullen zien wanneer je jouw missie enkele jaren geleefd hebt.

Centraal staan de volgende vragen:

  • Wie ben ik: wat is mijn kracht en hoe kan ik die benutten?
  • Wat is mijn missie: wat staat er centraal in mijn leven en wat wil ik volbrengen?
  • Wat is mijn visie: hoe ziet mijn ideale leven en werk er uit?
  • Welke actiestappen neem ik nu om mijn missie en visie te realiseren?

Je ontvangt een praktisch werkboek, Een Wegwijzer, met veel praktische oefeningen. Dit werkboek wordt gaandeweg een duurzaam dagboek en verslag van je gedachten, gevoelens en inzichten naarmate je jouw eigen unieke missie en visie ontplooit.

Het mobiliseren van je eigen kracht en talenten vraagt inzet en moed. Als begeleider moedig ik jou aan om lef te hebben en groot te denken.

Interesse?

Vraag via dit formulier nadere informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek (online of live) aan.